Engels-Haus

Over het leven en het werk van Friedrich Engels uit Barmen

Hij was een belangrijke filosoof, criticus van de samenleving en revolutionair: Friedrich Engels (1820–1895). Het Engels-Haus documenteert zijn levensweg: Van ondernemerszoon tot politiek geëngageerde journalist en mede-oprichter van het Marxisme, de samenlevingstheorie van het wetenschappelijke socialisme. mus.

Hij engageerde zich in de revolutie van 1848/49 en hij was een leider binnen de internationale arbeidersbeweging. Zijn leven werd bepaald door de sociale veranderingen als gevolg van de industrialisatie.

Engels was een kind uit Barmen: Geboren als zoon van een fabrikantenfamilie in de wijk die inmiddels tot Wuppertal behoort. Zijn opa, textielfabrikant Johann Caspar Engels, heeft uit een bescheiden begin met spaarzaamheid en vlijt welvaart bereikt.

Het woongebouw is hiervan een getuige; het huidige Engels-Haus. Voorzien van wandschilderingen en mobilair uit de 18e en vroege 19e eeuw.

Informatie

Engels-Haus
im Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur
Engelsstraße 10
42283 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 / 5 63 43 75
Internet: www.historisches-zentrum-wuppertal.de
Engels-Jaar